VENTETID PÅ SYGEHUSBEHANDLING

Er du henvist til et af regionens sygehuse med henblik på indlæggelse, undersøgelse eller behandling, er det relevant, at vide hvor længe man skal vente.

Ventetiderne skifter hurtigt, den nyeste opdaterede information om ventetider finder du her:
Oplysninger om sygehusvalg:

www.sygehusvalg.dk.

Sundhedsministeriets oplysninger om ventelister:

www.venteinfo.dk.

Samme sted kan du også finde de seneste oplysninger om det frie sygehusvalg.

Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker i Danmark kan også vejlede i hurtig behandling på:

www.hurtigbehandling.dk

Såfremt du har fået en indkaldelse til undersøgelse eller behandling med udsigt til en lang ventetid anbefales det at du tager kontakt til:

Region Syddanmarks Patientkontor på: telefon 76 63 14 90. Patientkontoret kan være behjælpelige med at rådgive og finde frem til sygehuse med samme behandlingstilbud med kortere ventetid.

Der er kommet nye retningslinjer vedrørende udvidede rettigheder i forbindelse med frit valg af sygehus:
Patienter, der er henvist til diagnostiske undersøgelser af alm. praktiserende læger har per 1. januar 2010 frit sygehusvalg og udvidet frit sygehsvalg, hvis ventetiden overstiger 1 måned.
Voksne patienter, der er henvist til psykiatrisk behandling af alment praktiserende læger har per 1. januar 2010 udvidede behandlingsrettigheder, hvis ventetiden overstiger 2 måneder.