OM OS

Velkommen til Bylægen Peer Kirkebjerg & velkommen til Filosoflægerne.
Speciallæger i almen medicin, praktiserende læger.

 

Vores målsætning er at sætte patienten i centrum.
 
Vi tilbyder mindfulness til patienter med stress, depression og søvnproblemer. Nu kan også vores smertepatienter melde sig til mindfulness. Mindfulness bruges også som behandlingsform på Smerteklinikken, OUH.
Den gode åbne dialog med passende tid til at afdække ønsker og behov er en forudsætning for tillid og et godt fremtidigt samarbejde mellem behandleren og patienten.

Vi er optaget af patienternes trivsel og fastholdelse af deres sundhed. Vi mener at dette bedst sikres ved fokus på både fysiske, psykiske og sociale forhold. Vi ønsker at støtte og vejlede patienterne således at de kan varetage ansvaret for egen sundhed bedst muligt.

Vi tilstræber at være nemt tilgængelige med lange åbningstider i klinikken.
Med en gennemgribende renovering og helt nyt specialfremstillet inventar har vi skabt tidssvarende og smukke omgivelser i klinikken således at patienterne og medarbejderne føler sig godt tilpas.

Forskning og udvikling inden for medicin har aldrig udviklet sig hurtigere.
Vi føler os forpligtet til at levere den mest opdaterede viden og foretage kvalitetssikring af den behandling der foregår i lægeklinikken.
Derfor er det en klar målsætning at holde os løbende opdateret med ny viden. Dette gøres ved deltagelse af efter- og videreuddannelseskurser.

Aktuelt har vi valgt at videreuddanne os i akupunktur og i Life-coaching fordi disse teknikker ofte er effektive virkemidler til en bedre sundhed.

Klinikkens personale arbejder løbende på at styrke de kommunikative færdigheder. Det er højt prioriteret at kunne formidle til tider kompliceret medicinsk viden på en forståelig måde således patienten får et godt grundlag for at træffe sin beslutninger.

Vi prioriterer samarbejdet til kommuner, sygehuse og praktiserende speciallæger højt til gavn for patienterne.

Venlig hilsen

Lægerne

 

 

Filosoflægerne v. Nanna Kirkebjerg og Bylægen Peer Kirkebjerg er blevet akkrediteret.

Tryk her for link til rapport Filosoflægerne. Se certifikat her.

Tryk her for link til rapport  Bylægen. Se certifikat her.