Læge Peer Kirkebjerg (f. 1973)

Speciallæge i almen medicin 2009
Læge fra Syddansk Universitet 2002
Speciallæge i Almen Medicin 2008
Praktiserende læge 2009

Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation
Dansk selskab for Almen Medicin

Overenskomst med sygesikringen: Ja

Siden januar 2009 har jeg haft glæden af at være praktiserende læge. 
Jeg hedder Peer Kirkebjerg, gift med læge Nanna Kirkebjerg, har 4 børn og bor i Odense.

Jeg har været under uddannelse til speciallæge i 14 år fra studiestarten på Syddansk Universitet og været læge i 11 år. Jeg er uddannet på det første hold af speciallæger i den nye uddannelse til praktiserende læge. Foruden den nyeste medicinske viden har jeg som noget nyt modtaget undervisning i kommunikation, ledelse og forskning.

Jeg har en bred praktisk uddannelses baggrund inden for hospitalsverdenen. Jeg har således arbejdet på medicinsk afdeling, thorax kirurgisk afdeling, børneafdeling, gynækologisk-obstetrisk afdeling og psykiatrisk afdeling.

Jeg deltager løbede i et supervisionsforløb omkring coaching med en godkendt psykoterapeut som supervisor.

Jeg har i en årrække været formand i Lægeforeningens gerontologiudvalg (ældres sundhed) og vi prioriterer de forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år højt.

Børn har altid haft en særlig plads hos mig og jeg er spændt på at hilse på alle de "små" som er tilmeldt praksis.

Jeg deltager i dækningen af Lægevagten i Region Syddanmark.

 

Læge Nanna Kirkebjerg (f. 1975)

Speciallæge i almen medicin 2013 
Forskningsuddannelse fra SDU ( Syddansk Universitet)

Arbejdet på nedenstående afdelinger som led i min specialuddannelse:

  • Pædiatrisk afdeling (børneafdelingen)
  • Gynækologisk afdeling
  • Psykiatrisk afdelinger
  • Organkirurgisk afdeling
  • Medicinsk afdeling
  • Arbejdet i almen praksis i 4 år.
  • Uddannet i Sverige i Integrativ medicin siden 2007, uddannelsen godkendt af det svenske videreuddannelse system
  • Arbejdet med psyko-socialt forstyrrede børn i Schweiz i 1 år