NYESTE VIDEN OM SUNDHED

Vidste du at......


Om forhøjet blodtryk (BT)
Forekomsten stiger fra få procent i 20 års alderen til ca. 40% i 60 års alderen og 70% i 80 års alderen.
Forskning viser at sænkes BT med 2 mmHg reduceres risikoen for hjertedød med 7% og blodprop i hjernen med 10%
50% af alle pt. med forhøjet BT er tilstanden uerkendt, kun ca. halvdelen er i behandling og ca. halvdelen når behandlingsmålene.

Alkoholgrænserne er blevet ændret
Sundhedsstyrelsen anbefaler at man som kvinde skal drikke 7 eller færre genstande om ugen og som mand 14 genstande eller mindre om ugen, hvis man vil have en lav risiko for at blive syg af alkohol. Alkohol er bl.a. kræftfremkaldende. 585.000 danskere har et skadeligt alkoholforbrug (kilde: Fonden Lænke-ambulatorierne).
 
Anbefaleringer vedr. rygning og alkohol i forbindelse med operation
Rygning og alkoholforbrug over 4 genstande dagligt giver risiko for komplikationer i forbindelse med operation. Heldigvis kan man nedsætte komplikationerne, hvis man stopper med at ryge mindst 6 uger før, og hvis man som storforbruger af alkohol holder helt op med at drikke mindst 4 uger før operationen.
 
Om livmoderhalskræft
350 liv om året kan redes hvis alle 12-26 årige piger vaccineres mod HPV mener Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik.

Kondylomer (kønsvorter) er meget udbredt
Ca 80% af alle personer vil i løbet af deres seksuelle liv pådrage sig en HPV virus infektion. Kun 1-2 % udvikler kønsvorter. De fleste HPV infektioner forsvinder efter 1-2 år. Infektionen påvirker selvtilliden og selvopfattelsen negativt.
Trods behandling af kønsvorterne er der mange tilfælde som kommer igen ca. 30%.

Mange har sukkersyge (diabetes) uden at vide det.
I der der ca. 256.000 danskere med diabetes. Det skønnes at der er yderligere ca. 230.000 danskere som har sygdommen uden at vide det. Antallet af diabetikere er fordoblet siden 1997. Om 15 år forventes der at være ca. 600.000 danskere med sukkersyge. I gennemsnit lever diabetikere 8-10 år kortere end ikke-diabetikere. Dette skyldes hovedsageligt en række følgesygdomme fx. hjertekar sygdom.

Om akut diarre sygdom
Ved længerevarende diarre sygdom kan der være risiko for dehydrering. Man kan købe rehydreringsvæske på apoteket eller lave den selv: 1 liter vand, 2 spiseske sukker og ½ tsk salt. Børn i alderen 6 uger til 3 mdr. kan med fordel blive vaccineret mod rotavirus som oftest giver børn diarre sygdom. Vaccinen er en mixtur som drikkes.

Om Osteoporose (knogleskørhed)
Det vurderes at ca. 400.000 danskere lider af osteoporose (I følge WHO) og rigtig mange i denne gruppe er udiagnostiserede. Osteoporose øger risikoen for knoglebrud.

Om Astma
60% af alle med astma har ukontolleret astma som bør behandles med astma medicin mere effektivt i henhold til de internationale GINA definitioner

Om KOL (rygerlunger)
I Danmark er KOL en folkesygdom. Man regner med, at 400.000 danskere har sygdommen, heraf har ca. 40.000 svær KOL. KOL næsten altid forårsaget af tobaksrygning (ca 85%). Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle over 35 år som ryger og har lungesymptomer bør få lavet en lungefunktionsundersøgelse.

Screening for livmoderhalskræft
Kvinder mellem 23 og 50 år indbydes hvert 3. år til undersøgelse hos egen læge. Kvinder mellem 50 og 65 år indbydes hvert 5. år.

Om D-vitamin mangel
D-vitamin mangel er en risikofaktor for hjertekarsygdom og forskning viser at behandling med vitamin D fjerner den påviste risko. D-vitamin mangel er meget udbredt i befolkningen og giver oftest ukarakteristiske symptomer som f.eks. træthed, krampetendens og muskelsmerter.

Screening for brystkræft
Alle kvinder i alderen 50-69 år vil hvert andet år få tilbud om mammografiscreening.
 
Om kolesterol
Kolesterol måles som total kolesterol, LDL, TG og HDL. Alle patienter som har sukkersyge eller hjertekar sygdom anbefales at have LDL på under 1,8. Hvis man påtænker behandling af kolesterol anbefales det at der først måles kolesteroltal 2 gange med mindst 1 uges mellemrum. Anden måling gerne fastende.
Diæt og motion (evt. vægttab) er første valg i forhold til at forsøge at nedbringe kolesterolniveauet. 
Ved højt TG (triglycerider) som ses også blandt yndre personer anbefales begrænsning af alkohol- og sukkerindtag.
Ved medicinsk behandling af kolesterolniveauet kan der opså bivirkninger. Hvis det sker skal lægen kontaktes.

Migræne er en almindelig sygdom
18% af alle personer vil på et tidspunkt få migræne. 20% vil få anfald hyppigere end 1 gang om måneden. De fleste migrænepatienter lider også af episodisk spændingshovedpine og det kan være svært at skelne mellem dem. Imidlertid virker migræne medicin kun på migræne.

Unge piger har jernmangel
15-20% af alle piger i alderen 12-17 år har jern mangel. Jernmangel kan medføre reducerede kognitive evner som fx. koncentrationsbesvær, nedsatte psykomotoriske funktioner samt hukommelses- og talebesvær. Jernmanglen behandles ofte let med dagligt jern tilskud.

Alkohol
Det vurderes af Sundhedsstyrelsen at ca. 140.000 danskere mangler behandling for deres alkoholoverforbrug. Alkoholmisbrug er skyld i 60 forskellige sygdomme og giver mange sociale og psykiske problemer. Alle kan henvende sig direkte uden henvisning til alkohol ambulatoriet i Bjergegade i Odense.

Søvnapnø
Studier viser at 15-20% af alle voksne har søvnapnø i varierende grad. Den mest udbredt form for søvnapnø er den obstruktive søvnapnø som oftest behandles med CPAP (positivt luftvejstryk). Ubehandlet søvnapnø påvirker livskvaliteten og helbredet og er sat i forbindelse med hjertesygdomme, fedme og diabetes.

Hudkræft
Hudkræft er den hyppigste kræftform i Danmark. Ca. 100.000 danskere lever med sygdommen. Mindst 85% af tilfældene kan forebygges hvis danskerne får sundere solvaner. Det tilrådes at holde sig væk fra solen mellem kl. 11-15 og anvende solcreme. Der bliver dannet rigeligt med d-vitamin trods disse forholdregler.

Depression
Depression er for mange en tilbagevendende sygdom. Op til 85% af patienterne med moderat til svær depression får flere depressive episoder. Langvarig behandling kan være nødvendig.

Nødprævention
Det er nu muligt at anvende en speciel p-pille kaldet ellaOne som nødprævention indenfor 120 timer efter ubeskyttet samleje eller svigt af anden svangerskabsforebyggende metode.

Bækkenbundsøvelser til mænd
Efterdryp er den hyppigste form for urininkontinens hos mænd. En undersøgelse har vist at 67% af mænd under 60 år lider af efterdryp. 75% kan helt afhjælpes ved bækkenbundsøvelser. Der til kommer at 40% som tidl. ikke kunne gennemføre et samleje før øvelserne pga. utilstrækkelig erektion nu kan opnå normal erektion efter blot 12 ugers træning.

Duft- og Kemikalieoverfølsomhed
Op mod 25% af befolkningen skønnes at opleve symptomer som fx. irritation af luftveje og hovedpine ved indåndning af dufte og andre luftbårne kemiske stoffer viser tal fra Videncenter for Duft-og Kemikalieoverfølsomhed. For 0,5% sv.t. 17.000 personer er symptomerne alvorlige og en stor hindring i hverdagen både socialt og arbejdsmæssigt. Kontakt evt. videncentrets medarbejdere på tlf. 39 97 84 55 for mere information.

Danskerne lever længere
Danskernes middellevetid stiger, men ligger stadig lavere end samtlige lande, vi normalt sammenligner os med.
En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen ”Det danske sundhedsvæsen i internationalt perspektiv”, viser, at den gennemsnitlige middel-levetid i Danmark er steget med 1,8 år siden 2001. Vi lever nu i gennemsnit 78,8 år, hvor det tilsvarende tal for EU-15 landene og OECD er på henholdsvis. 80,3 år og 79,4 år.

Skolebørn viser tegn på mistrivsel
Hvert femte skolebarn har tre eller flere tegn på mistrivsel i deres daglige liv. De er kede af det, nervøse, har svært ved at falde i søvn, føler sig uden for eller er presset af skolearbejdet. Det viser en undersøgelse af psykisk mistrivsel blandt knap 5.000 elever i folkeskolens 5., 7. og 9. klasse, som Statens Institut for Folkesundhed har udført for Sundhedsstyrelsen.
 
Blodprøveundersøgelser for allergi
Samlet optræder allergiske sygdomme hos mindst 25 % af den voksne danske befolkning. Der er mulighed for undersøgelse for IgE rettet mod mere end 200 forskellige specifikke allergener.
 
Laktoseintolerans er en hyppig lidelse
5-10% af nordeuropæere har laktoseintolerans hvorimod op til 40-60% har det blandt folk fra Mellemøsten, og op til 100% hos folk fra Indien og Pakistan. Diagnostikken klares ved en blodprøve.
 
Materiale om salt
Danskerne har en høj indtagelse af salt i forhold til det anbefalede indtag. Mænd indtager 9-11 gram salt pr. dag og kvinder 7-8 gram salt pr. dag, mens det anbefales, at indtagelsen er 5-6 gram salt pr. dag. Der er god evidens for at en høj saltindtagelse (høj natriumindtagelse) øger blodtrykket, og at en nedsættelse af saltindtagelsen vil nedsætte blodtrykket.
 
Second opinion-panelet
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en informationspjece om second opinion-ordningen. Ordningen henvender sig til patienter med kræft eller anden lignende livstruende sygdomme, som ikke umiddelbart kan tilbydes yderligere behandling for deres sygdom. 
 
Pjecen informerer om muligheden for at få foretaget en fornyet vurdering af, om alle behandlingsmuligheder er udtømte. En sådan vurdering kan foretages af Sundhedsstyrelsens ekspertpanel vedrørende eksperimentel behandling, også kaldet second opinion-panelet. Ordningen er rettet mod patienter, for hvem der ikke umiddelbart er yderligere behandlingstilbud for deres sygdom. I en sådan situation vil man gerne være helt sikker på, at alle muligheder er overvejet.
 
Pjecen beskriver, hvordan patienterne kan få rådgivning fra second opinion-panelet, og hvordan panelet rådgiver.
 
 
Det anbefales nu, at kvinder, der har brug for nødprævention og vejer 75 kg eller mere, ikke anvender NorLevo®. I stedet skal de snarest opsøge læge med henblik på rådgivning om anden behandling.
Der findes en anden medicin til nødprævention, ellaOne® (ulipristalacetat), der kan benyttes i stedet for NorLevo®. ellaOne® er receptpligtig, så man skal henvende sig til læge for at få en recept. Effekten af ellaOne® kan være mindre hos svært overvægtige kvinder end hos normalvægtige kvinder, men det ser ud til, at vægten har en mindre indflydelse på effekten af ellaOne®, end det er tilfældet for NorLevo®.

Det er også muligt at få opsat en kobberspiral. Dette er den mest effektive nødprævention, men kræver også henvendelse til læge.
Mennesker med en sindslidelse dør 15-20 år tidligere end baggrundsbefolkningen ifølge region syddanmarks kampagne. 60% af overdødeligheden skyldes at de ofte ikke bliver behandlet for deres somatiske livsstilssygdomme som fx. astma, kol, diabetes etc. 
 
 
I marts 2014 indfører Danmark screening for tarmkræft for alle borgere mellem 50-74 år. Der screenes fordi tarmkræft er en af de mest almindelige kræftsygdomme i Danmark.
 
 
Nye regler for fornyelse af kørekort. Vedtaget i Folketinget 5. februar 2015
Fra 1. marts 2015 gælder følgende: Personer, der ikke er fyldt 70 år, skal først have fornyet deres kørekort med lægeundersøgelse, når de er 75 år gamle. Disse personer, hvis kørekort udløber som 70 årige, henvender sig på Borgerservice og får en administrativ forlængelse til 75 års alderen.
Personer der er fyldt 70 år inden den 1. marts 2015 følger de gamle regler.