LINKS OG TELEFONNUMRE

Foreningen Spiseforstyrrelser & Selvskade

Foreningen har i mere end 20 år arbejdet med at forebygge spiseforstyrrelser og selvskade og forbedre vilkårene for de ramte og deres pårørende. Foreningen er at finde over hele landet og har desuden en række digitale tilbud. Læs mere her: https://spiseforstyrrelse.dk/ 

 

Social Vejviser

http://Socialvejviser.dk er en oversigt over frivillige foreninger. På hjemmesiden finder du foreningernes formål, aktiviteter, træffetider, kontaktpersoner m.m.

 

UlykkesLinjen tlf. 3673 2000

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med en ulykke, kan du kontakte UlykkesLinjen, som tilbyder gratis rådgivning til alle, der er berørt af en ulykke. UlykkesLinjen er bemandet af fagfolk, og alle henvendelser behandles fortroligt. 

 

Psykologer i Danmark

Find oplysninger om privat praktiserende psykologer og arbejds- og organisationspsykologer her: https://psykologeridanmark.dk/

 Alle er autoriserede og medlem af Dansk Psykolog Forening. 

 

HPV vaccination

Tjek her, om dit barn kan blive vaccineret gratis mod HPV: https://www.stophpv.dk/vaccineberegner#menu-hpv-vaccine

 

Blodprøvetagning på OUH

Se denne pjece

Vedr. blodprøvetagning på børn, se her

 

Patienterstatningen
Du kan søge Patienterstatningen (tidligere Patientforsikringen) om erstatning for skader, der skyldes bivirkninger ved et lægemiddel eller skader efter en behandling. De giver erstatningen, hvis en patient får en skade i forbindelse med en behandling eller alvorlige bivirkninger efter et lægemiddel eller ved fejlagtig eller forsinket diagnose eller manglende behandling. Der er en forældelsesfrist på max. 3 år fra episode og til anmeldelsen. Læs mere om dette på www.patienterstatningen.dk
 
Akuthjælp app
Gratis app, der altid er opdateret med ventetider til skadestuer, korrekte telefonnumre, adresser og åbningstider. Desuden viser den vej ved hjælp af et kort, så man kan se, hvor langt der er til nærmeste akuthjælp.
 
Forgiftninger
Rådgivning ved forgiftninger (tlf. 82 12 12 12 )
 
Birvirkninger
www.meldenbivirkning.dk
 

Rådgivning om ventetid på sygehusene

www.venteinfo.dk
 
Sundhedsråd og sygdomme. Diverse tips særligt med fokus på udenlandsophold.
http://www.vaccination.dk/Sundhedsrådsygdomme/
 
Overblik over motionstilbud i Odense målrettet seniorer og handicappede
www.odense.dk/motionstilbud
 
Undersøgelse for livmoderhalskræft
http://www.sst.dk/publ/Publ2013/08aug/UsCellerLivmoderhals.pdf
 
Rygestop
www.rygestopforalvor.dk
www.stoplinien.dk (sundhedsstyrelsen)
www.xhale.dk (Kræftens Bekæmpelse - for unge)
www.cancer.dk (Kræftens Bekæmpelse)
www.stop-tabac.ch (rygestopside på dansk - link fra Kræftens Bekæmpelse)
 
Astma
www.minastma.dk Få hjælp til at kontrollere din astma samt råd og vejledning
Du kan hente app'en MyAsthma i App Store eller Google Play, hvor du kan holde styr på din astma og få viden omkring astma

Om Influenza vaccination
Nyeste vejledninger/rådgivning fås på:

www.ssi.dk (Statens Serum Institut)

www.sst.dk (Sundhedsstyrelsen)
www.beskytdigmodinfluenza.dk Indeholder bekendtgørelse og vejledning om influenzavaccination samt en række andre materialer til fri download, der kan bruges til at informere om vaccinationen.

Pollental fra DMI
http://www.dmi.dk

Sex & Samfund er en NGO, der beskæftiger sig med seksuel sundhed både nationalt og internationalt. Information om diverse præventionsmidler og sexoverførte sygdomme:
www.sexogsamfund.dk

Uafhængig information om HIV, sex, alkohol og rusmidler:
http://www.sexogsundhed.dk/
 
Psykiatrifonden

Alle mennesker er forskellige – også når det kommer til, hvordan man bedst kan håndtere psykiske sygdomme og problemer som stress, angst, depression og ensomhed. I vores mentale motionscenter tilbyder vi derfor en række forskellige øvelser, så du kan prøve dig frem og se, hvad der virker bedst for dig
www.tænkdigstærk.dk

 

Oplysninger om demens
www.demenssyd.dk
www.demensnet.dk

Rådgivning til demensramte og pårørende på www.demensramt.dk eller på tlf. 66194091

Oplysninger om Alzheimer
www.alzheimer.dk eller rådgivning per tlf. 58505850

Ældresagen
www.aeldresagen.dk eller på tlf. 33968686

Temahæftet "Syge Børn- hvad kan jeg gøre" findes på
www.sygebørn.dk

Børns Vilkårs familiesorggrupper hvis et barn mister sin far, mor eller en søskende. Et gratis og kompetent tilbud
www.børnsvilkår.dk/sorggrupper

Overaktiv blære og urininkontinens:
Webside til patienter med overaktiv blære. Der er skønsmæssigt 400.000 personer med overaktiv blære i DK.
www.blæren.dk

Vejviser til frivillige organisationer - selvhjælpsgrupper
http://www.frivillighed.dk/
Link vedrørende medicintilskud:
http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/topics/statistik,-priser-og-tilskud/tilskud-til-medicin/generelle-tilskud/afgoerelser
Link vedr. interaktion ved lægemidler:
På Interaktionsdatabasen.dk kan du søge på samtidig brug af lægemidler, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler og grapefrugtjuice.
Interaktionsdatabasen er primært baseret på farmakokinetiske studier på mennesker. Derfor kan der være uoverensstemmelse mellem interaktionsdatabasen.dk og andre informationskilder, f.eks. Promedicin.dk.
http://www.interaktionsdatabasen.dk/Default.aspx
 
Links til øvelser ved bevægeapparatslidelser
http://sportnetdoc.dk/
 
Patienter kan her finde oplysninger om ventetider og behandlingskvalitet på hjemmesiden:
www.eSundhed.dk
 
I vejviseren finder du oplysninger og links til:

  • landsdækkende frivillige foreninger og organisationer på social- og sundhedsområdet.
  • lokale frivilligcentre og selvhjælpsgrupper
  • udvalgte offentlige og private organisationer, institutioner og udvalg inden for det sociale og sundhedsmæssige område.

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed.
www.mcsvidencenter.dk

Blå kors Danmark
Til personer med alkoholproblemer. Kontakt tlf. nr. 8681 1500. Blå kors Danmark hjælper uden beregning med at koordinere kontakten til kommunen, udarbejde skriftlige vurderinger, og vejlede i, hvor patienten kan få det rigtige behandlings- eller omsorgstilbud.

Effektiv Rygestop når det passer dig
Få gratis hjælp til dit rygestop eller til at nedtrappe dit forbrug af nikotinpræparater. Når du har tilmeldt dig, vil du løbende få støtte via mail eller sms. Du kan også se videoer med andres erfaringer, og du kan få tips og hjælp til at gennemføre dit stop.
Du tilmelder dig på hjemmesiden: www.ddsp.dk

Den nationale rådgivningstelefon Stoplinien 8031 3131 og med "Dit Digitale Stopprogram":
www.stoplinien.dk
 
Patientnetværk inden for mange emneområder som hjælper med at øge patienternes viden om egen sygdom:
www.sundhed.dk/info/patientnetvaerk

Landsorganisation af kvindekrisecentre (LOKK)
LOKK har et særligt tilbud til forældre med enisk minoritetsbaggrund der oplever udfordringer med deres teenagere og voksne børn i opdragelsen mellem to kulturer. Der kan ringes på tlf. nr. 70 27 03 66

Om smitsomme sygdomme hos børn
Her kan du blandt andet læse hvornår børn som har været ramt af smitsomme sygdomme herunder forkølelse må komme tilbage til institutionen. Her står at Barnet er rask, når det er feberfrit, og almentilstanden er upåvirket. Barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig omsorg og
pasning. Barnet skal fx kunne lege ude og tage med på udflugt.
Du kan læse mere i Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v på: http://www.sst.dk/publ/Publ2011/CFF/Sygdomme/SmitsommeSygdomme.pdf
 
Miljøstyrelsen giver gode råd om kemi og graviditet
Miljøstyrelsen lancerer kampagnen "Klar til storken – gravid med god kemi", der skal give gravide - og kvinder, som planlægger at blive det - en række konkrete råd og værktøjer til at nedbringe deres udsættelse for kemikalier. 
www.mim.dk
 
”Min baby” er en digital ”sundhedsplejerske” i lommeformat, der indeholder en lang række råd og vejledninger samt minder om bl.a. vaccinationer og vitamindråber. Formålet med app’en er at forebygge ammeproblemer, akutte henvendelser og andre vanskeligheder i den nye familie.
Al information stemmer overens med Sundhedsstyrelsens retningslinjer og er godkendt af sundhedsplejersker og jordemødre.
Baby-app’en koster 18 kr. og anvendes til Android og Apple, smartphone og tablet. Materiale vedr. app’en kan bestilles på kfs@sundkom.dk. I mailen skriver du blot dit navn og adresse, så vil du gratis modtage en pakke indeholdende plakat, visitkortholder samt visitkort.
 
www.sovnapno.dk en online støttemulighed for patienter med denne sygdom.
 
Behandlingstilbud til familier, der lever med vold i deres dagligdag Stop volden i familien er fysisk placeret på Krisecenter Odense og kan kontaktes på: Tlf. 24 25 43 28, e-mail: stopvoldifamilien@odense.dk. Hjemmeside: www.stopvoldifamilien.dk
 
Motionsguide via Odense Kommune, aktivitetstilsbud:
http://www.odense.dk/subsites/aktivitetstilbud/topmenu/find%20tilbud
 

Home-Start Familiekontakt - Støtte til småbørnsfamilier under pres: https://odense.home-start.dk/


Kommunens tilbud
Der er efterhånden en stor vifte af frivillige tilbud i kommunen. En stor del af dem, kan findes på sundhed.dk; https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/sundhedstilbud/region-syddanmark/kommuner/odense/
Andre igen forefindes på det der hedder Paletten; http://www.odense.dk/paletten
Der er en del tilbud som kan være relevante at benytte
 
www.internetpsykiatrien.dk
Psykiatrien i Region Syddanmark har et gratis internetbaseret tilbud til borgere med depression (let til moderat grad). 
Et behandlingsforløb varer 10 uger. 
 
Tilskud til sygdomsramte med behov for rekreation:
Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere, er en forening, der støtter sygdomsramte erhvervsaktive borgere med tilskud til et rekreationsophold, såfremt man har fået en sygdom eller har været udsat for en arbejdsskade der gør, at man i kortere eller længere tid er sygemeldt fra sit arbejde.
Der er tre betingelser, der skal være opfyldt for at man kan komme i betragtning til et tilskud:
Ansøger skal være erhvervsaktiv og skal efter et rekreationsophold afholdt i sygemeldingsperioden, være i stand til, lige umiddelbart efter opholdet, at genoptage et arbejde. En ansøger må dog godt have genoptaget sit arbejde med nogle få timer ugentligt. Ansøgeren kan godt afholde opholdet i en ferie, men det er under forudsætning af, at ferien ligger imellem endt sygemelding og genoptagelse af arbejde.
Der skal være tale om et afsluttende led i en sygdomsperiode i forbindelse med enten et hospitalsophold eller en sygdomsperiode i hjemmet
Rekreationsopholdet skal anbefales enten af egen læge eller speciallæge, af hospitalets læge eller af virksomhedens bedriftslæge
Tilskuddet er på ca. 5.000 kr. til ophold i Danmark på de anerkendte rekreationsstedet og ca. 3.500 kr. til ophold andre stedet samt 3.500 kr. til ophold i udlandet. Læs mere på www.sygdomsramte-borgere.dk eller ring på tlf. 20 94 18 32.

Girltalk: Se folder /zendpublic/clinic/1763/file/girltalk.dk_folder_1424686101.pdf
Mad til børn - klar og enkelt information til nye forældre: Et helt nyt gratis mariale fra Mejeriforeningen er klar til bestilling. "Mad til børn" handler om barnets ernæring fra 4 måneder til 6 år. Se www.madtilboern.dk
 
Ulykkeslinjen: Ulykkeslinjen er et gratis støttetilbud til ulykkespatienter og deres familie. Her kan de få uvildig telefonisk vejledning af kompetente og erfarne socialrådgivere. Vejlederne trækker på et bagland af specialister, bl.a. advokater, læger, fysioterapeuter, psykologer og ergoterapeuter, der er tilknyttet UlykkesPatientForeningen (tidl. PTU).
Hvem kan ringe? Ulykkeslinjen tilbyder rådgivning til alle, der er ramt af en ulykke. Det kan bl.a. være patienter med piskesmæld, nerveskader, rygmarvsskader, komplicerede brud, amputationer, vedvarende smerter. Pårørende og professionelle er også velkommen til at ringe og få råd og vejledning. Tlf. 36 73 90 55 eller på ulykkeslinjen.dk

Website for psoriasispatienter med viden og redskaber: www.styrpåpsoriasis.dk

www.luciaklinikken.dk - genvind din sundhed. En klinik til rekreation for mennesker, som har behov for mental og fysisk styrke igen efter sygdom, stress og livskriser.

 

Mit forløb - app. Der er kommet en app fra Region Syddanmark, hvor man kan følge sit forløb på sygehuset, bl.a for gravide men også andre forløb. App'en kan downloades på smartphones.

 

DM, KOL og kronisk lænderygsmerter:

Patienten kan se sin elektroniske forløbsplan på www.forløbsplan.dk. Her er der mulighed for at se indhold med artikler og videoer, samt at logge på med NemID og se egne data.

 

Et overblik over, hvad der findes af rådgivningstilbud til patienter i vanskelige livssituationer, fx psykisk sårbare, unge med spiseforstyrrelser, hjemløse, borgere med store gældsproblemer eller unge ramt af sorg. Det afhjælper ny fælles portal. 

Brancheforeningen RådgivningsDanmark har etableret en fælles portal - RådgivningsPortalen - for gratis, uafhængige rådgivningstilbud, der lever op til foreningens egne kvalitetsstandarder.
 
RådgivningsPortalen gør det nemmere for blandt andet praktiserende læger at danne sig et overblik over, hvad der findes af relevante tilbud til de enkelte målgrupper. På RådgivningsPortalen kan du se en kort beskrivelse af indhold og målgruppe for de enkelte rådgivningstilbud. Ligesom du kan se, om et tilbud er akkrediteret efter RådgivningsDanmarks kvalitetsmodel. 

RådgivningsDanmark er stiftet med det formål at samle organisationer, der yder gratis og uafhængige rådgivningstilbud til borgere i vanskelige livssituationer, og løfte kvaliteten i den sociale, gratis rådgivningsbranche.