KLINIKKEN TILBYDER

Klinikken er udstyret med en række analyseudstyr til hjælp for diagnostisering.
Vi råder således over apparatur til undersøgelse af hjertet (hjertekardiogram), af lungerne (lungefunktionsundersøgelse), ørerne (trykundersøgelser og høreprøve). Desuden haves mikroskop til vurdering af mulige infektioner samt apparatur til bestemmelse af blodprocenten, infektionsmarkør (CRP, leukocytter + diff.), blodets koagulation (INR) og blodsukkerværdier.

Vi kan analysere halspodninger for bakterieinfektioner samt foretage urinundersøgelser for mulig infektion eller graviditetsprøve.
Øvrige blodprøver som analyseres på Universitetshospitalet tager vi også i klinikken og forsender til klinisk kemisk afdeling. Efterfølgende videregives resultatet på blodprøverne til patienten på mail.
 
En graviditet er i alle familier en vigtig begivenhed.
I overensstemmelse med regionens plan for svangreomsorg vejleder vi vores gravide patienter bedst muligt.
Vi hjælper gerne med at påvise graviditeten med urintest ved tvivlstilfælde.
Når graviditeten er påvist planlægges et svangreforløb, med 3 svangreundersøgelser i vores lægeklinik i graviditetsugerne 9, 24 og 32.
Herudover vil der være tilbud om svangreforløb ved jordemoder.

Vi laver allergitestning ved hjælp af en hudpriktest med et standard panel af allergener. På den måde kan man som patient få klarhed over mulig allergi og siden modtage individuel vejledning i specifik forebyggelse og behandling af allergien. Allergitesten er for alle med relevans og gratis.