EN MODERNE KLINIK

Behagelige omgivelser
 
Gode rammer er afgørende for trivsel og velbefindende.
Vi har derfor prioriteret at skabe en moderne lægeklinik ud over det sædvanlige.

Hele klinikken er total renoveret og fremstår lys og indbydende.
Alt interiør er specialdesignet af det københavnske firma We Do Wood som arbejder med Bambus. Et CO2 rigtigt materiale. We Do Wood har bl.a. udstillet på klimatopmødet i København og leveret møbler til kunstmuseet Lousianna i Humlebæk.
Alt legetøj i klinikken til børnene er købt som Fair Trade.

Der er uden på bygningen en lang svalegang langs hele klinikken hvor patienter direkte fra venteværelset kan gå ud og få frisk luft og samtidig nyde udsigten fra et af Odenses højeste huse.

I hele klinikken er der installeret aircondition 
 

Historien bag navnet Bylægen

Bylægen Peer Kirkebjerg arbejder i det daglige som praktiserende læge midt i Odense.
I begyndelsen havde Peer Kirkebjerg også ansvaret for dele af Odense kommunes medarbejderes sundhed. Det var resultatet efter at Peer Kirkebjerg vandt licitationen og blev valgt til at stå for et grundigt sundhedstjeck af kommunens medarbejdere som arbejder om natten.
Efter et par år som ansvarlig for helbredsundersøgelse af natmedarbejderne har Peer Kirkebjerg valgt at fokusere alene på arbejdet i lægepraksis.

Bylægen signalerer at være praktiserende læge midt i byen. 

Patienter som anvender alternativ behandling

Det er en kendt sag at mange patienter supplerer den traditionelle medicinske behandling med alternativ medicin eller alternative behandlingsformer.
Vi ønsker at indbyde til en åben og imødekommende dialog omkring dette. På den måde opnås et bedre resultat i forhold til at nå det fælles mål - forbedring af sundheden for den enkelte. 

Klinisk underviser for Syddansk Universitet

Jeg er ansat som klinisk lektor og modtager i perioder studerende fra Farmaceut- og Medicinuddannelserne fra Syddansk Universitet. I forbindelse med deres kortere kliniske ophold i vores klinik skal de erhverve sig en række veldeffinerede færdigheder. Jeg arbejder også som underviser på Syddansk Universitet, Odense, for farmaceutstuderende. 
  
Grøn smiley ved Arbejdstilsynet
Den grønne smiley viser, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet, og er dermed et signal til omverdenen om, at virksomheden har orden på sit arbejdsmiljø.
Bylægen Peer Kirkebjerg
Skt. Anne Plads 2, 5.
5000 Odense C
Branchegruppe: Læger, tandlæger og dyrlæger
Branche: Alment praktiserende læger
CVR-nummer: 29551138
Pnr: 1012319319
Virksomheden har en grøn smiley. Datoen viser, hvornår virksomheden fik den grønne smiley.

Virksomheden har en grøn smiley. Datoen viser, hvornår virksomheden fik den grønne smiley.

12-06-2014  
Forskningsprojekter

For at holde os opdateret med den nyeste viden deltager vi løbende i en række forskningsprojekter. Her kan f.eks. nævnes:

Integrated Care projektet. Et projekt i samarbejde med Odense Kommune og Region Syddanmark.  Et visionært og nyskabende partnerskabsprojekt med fokus på at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen. Her samarbejder jeg med en række sundhedsfaglige aktører om at tilbyde patienter et hurtigt og sammenhængende forløb.

Regionalt audit projekt om Smertebehandling i almen praksis

Kvalitetsprojekt vedr. håndtering af Diabetes patienter i almen praksis styret ved gruppe fra Odense Universitets Hospital

Deltaget i regionalt akkediterings pilotprojekt hvor vores klinik var 1 ud af bare 5 lægeklinikker i Region Syddanmark.

Deltagelse i forskningsprojektet PROTECCT-M, som har til formål at undersøge prognose og behandlingsforløb hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) i almen praksis - ved anvendelse af biomarkører. Projektet finansieres primært af en bevilling fra Det Strategiske Forskningsråd til Syddansk Universitet.

Deltagelse i QUALICOPC studiet som Forskningsenheden for almen praksis i Aarhus står for i Danmark. Et internationalt studie som sammenligner almen praksis i Europa.

Care projekt vedr håndtering af patienter med specifikke kroniske sygdomme. Et Astra Zenica projekt

Deltagelse i projektet "ESCAPE SMOKE" hvor sigtet er at højne kvaliteten er rygestoprådgivningen, resultaterne og ikke mindst opfølgningen. Projektet "ESCAPE SMOKE" foregår i samarbejde med virksomheden Pfizer.

Deltagelse i stor international undersøgelse i form af survey (international Cancer Benchmarking Partnership (ICBP)) som undersøger følgende:
Almen praksis´ rolle i forhold til kræftoverlevelsen i Danmark
Betydningen af direkte adgang til billeddiagnostiske undersøgelser og henvisning til kræftpakke
Faktorer i vores hverdag, der kan forsinke eller fremskynde den diagnostiske proces.

Deltager i et forskningsprojekt på Syddansk Universitet med overlæge og professor Jesper Hallas i spidsen. Projektet forkortes FAST og har til hensigt at afgøre om der er en forskel på risikoen for udvikling af hjertekarsygdomme hos patienter med arthritis urica (urinsyregigt) i behandling med enten allopurinol (det traditionelle lægemiddel) eller lægemidlet febuxostat når man søger at få reduceret serum urat til mindre end 0,36 mmol/l.

Deltagelse i undersøgelse, der er støttet af Europa-kommissionen omhandlende brugen af eHealth blandt almen praktiserende læger.
Vi deltager derudover i et kvalitetsudviklings- og forskningsprojekt vedr. NSAID og mavesår. Projektet udgår fra Afdelingen for Medicinske Mavetarmsygdomme Afd. S, OUH og Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet og danner baggrund for et ph.d.-studie. Projektet vil undersøge om anvendelse af "computer-alert" (pop-up) i forbindelse med udskrivelse af NSAID og magnyl (ASA) kan reducere forekomsten af mavesår og mavesårskomplikationer (blødning og perforation).
Deltager i kvalitativ interview vedrørende ph.d. projektet "analyser af sammenhænge mellem henholdsvis lægers- og patienters risikoopfattelse og compliance  - et nationalt observations- og registerbaseret studie".
Klinikken deltager i SSI's sentinel overvågning af influenza 2012/2013

Projekt vedr. organisering i praksis via Forskningsenheden for Almen praksis

Vi deltager i et stort tværregionalt forskningsprojekt, som skal undersøge om en stratificeret tilgang til behandling af uspecifikke rygsmerter er mere effektiv end vandlig praksis.

SPIMEU - forskningsprojekt vedr. faktorer af betydning for succesfuld implementering af selektiv forebyggelse af kardiometaboliske sygdomme i Europa. I samarbejde med Jens Søndergaard. Ph.D., Forskningsleder, professor, praktiserende læge og farmakolog, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU